Toh­ma­jär­ven Hel­lun­tai­seu­ra­kun­nan vas­tuun­kan­ta­jia

Van­himm­mat:
Reijo Kuurala,     puh. 0500 996 115
Onni Ronkainen,  puh. 050 300 4076

Osa-aikaisena  lä­he­tys­työn­te­ki­jä­nä  Markku Ol­li­kai­nen
Japanissa Pohjois-Karjalan hel­lun­tai­seu­ra­kun­tien
yh­tei­ses­ti kan­nat­ta­ma­na. Puh. 040 154 7695

Lapsi- ja nuo­ri­so­työn yh­dys­hen­ki­lö:
Soraja Tiainen,             
puh.  045 224 4866

KAN-työn yh­teys­hen­ki­lö:
Veikko Ryynänen, puh. 040 772 6751

Musiikki:
Tuula Tiainen,               
puh. 050 304 3363
Hilve Väänänen, Elä­män­lie­kit-ryhmä, puh 045 135 2624

Toh­ma­jär­ven Hel­lun­tai­lä­he­tys ry:
Reijo Kuurala,     ry:n hal­li­tuk­sen pj,      
puh 0500 996 115,      
reijo.kuurala (at) gmail.com

korvaa (at) merkillä @