The Instagram Book

MITEN TULEN USKOON?

Raamattu sanoo: "Sydämen uskolla tullaan van­hurs­kaak­si, suun tun­nus­tuk­sel­la pe­las­tu­taan." (Room. 10:10).
Jos sinä haluat laittaa asiasi kuntoon Jumalan kanssa, tulla uskoon, pelastua -tai kuten Jeesus sanoi- uu­des­ti­syn­tyä (Joh. 3:3: "Joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan val­ta­kun­taa), se ei ole vaikeaa, vaan ihan yk­sin­ker­tais­ta.
Jumala on jo puo­les­ta­si tehnyt kaiken Jeesuksen so­vi­tus­kuo­le­man kautta Golgatan ristillä, kun hän siellä sovitti syntimme ja ri­kok­sem­me. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, Sinun osuutesi asiaan on ottaa tuo sovitus vastaan oma­koh­tai­ses­ti. Kun sinä haluat tehdä sen, Jumala omalta puo­lel­taan on valmis koh­taa­maan sinua Pyhän Henkensä voiman kautta uu­des­ti­syn­nyt­täen sinut.
Sinun ei tarvitse puristaa uskoa itsestäsi, vaan saat tulla aivan sel­lai­se­na kuin olet; syntisenä, ja ottaa Jeesuksen vastaan elämääsi. Jumalan Sana vakuuttaa sinulle: "Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä."
Käy­tän­nös­sä voit tehdä sen esim. ru­koi­le­mal­la seuraavan rukouksen:
"Jumala, lähestyn sinua poikasi Jeesuksen nimessä. Tunnustan rik­ko­nee­ni sinua vastaan; olen syntinen, mutta haluan kääntyä pois syn­neis­tä­ni ja ottaa vastaan an­teek­sian­to­si Jeesuksen nimen ja so­vin­to­ve­ren kautta. Kiitos armostasi, jonka saan ottaa vastaan juuri nyt. Aamen."
Tästä alkaa uusi elämä uu­des­ti­syn­ty­nee­nä Jumalan lapsena. Ja se jatkuu näin:
- Hylkää kaikki syntitot­tu­muk­set ja asiat, jotka ymmärrät olevan Jumalan tahtoa vastaan elä­mäs­sä­si.
- Ruoki tuota uutta hen­ge­ne­lä­mää sinussa rukoillen Jumalaa ja ammentaen us­ko­ne­lä­mää­si ravintoa Raa­ma­tus­ta; Jumalan Sanasta.
- Hakeudu myös uu­des­ti­syn­ty­neis­tä uskovista koos­tu­vaan seu­ra­kun­taan, jossa voit vahvistua ja rakentua hen­gel­li­ses­ti.
Siunausta sinulle, muista Jeesus rakastaa sinua!

Jos haluat, voit ottaa yhteyttä srk:n puh. 045 123 5670
Behind the leaves.